Referencie

Realizácie pre firmu: The Linde Group

PPS Group a.s. Detva
/Rekonštrukcia OS Ar a Co2/
Simag Slovakia s.r.o. Banská Bystrica prevádzka PPS Group Detva /Odparovacia stanica dusíka/
Fakultná nemocnica Martin
/Odparovacia stanica kyslíka/
HYKEMONT spol s.r.o. Nové Zámky
/Odparovacia stanica argónu, TS kyslíka, Potrubný rozvod Ar a O2/
RAVEN a.s Považská Bystrica
/Odparovacia stanica kyslíka, dusíka a potrubný rozvod/
ŽOS Trnava a.s Trnava
/zdroj a potr. rozvod N2, rozšírenie potrb. rozvodu O2, zdroj a potrub. rozvod laserových plynov He, N2, C02/

Realizácie pre firmu: AIR PRODUCTS

Volkswagen Slovakia a.s Bratislava
/odparovacia stanica argónu a oxidu uhličitého/
SAG ALUTECH Slovakia s.r.o. Dubnica nad Váhom
/zdroj a rozvod Ar, C02, O2, zmesného plynu Ar+CO2+O2/
Minerálne vody a.s Prešov prevádzka Lipovce Salvátor
/odparovacia stanica CO2 a potrb. rozvod/
Volkswagen Slovakia a.s Martin
/zdrojová stanica acetylénu, odparovacia stanica kyslíka/
Krošlák s.r.o Nitrianska Blatnica
/zdroj a potrub. rozvod zmesi plynov Ar + CO2/
Púchovský mäsový priemysel a.s Púchov
/potrubný rozvod kvapalného dusíka, CO2, odparovacia stanica dusíka
a potrubný rozvod/

Realizácie pre firmu: AIR LIQUIDE

Zentiva a.s Hlohovec
/ odparovacia stanica dusíka, Farmaceutický pavilón UNIHAL/
Zentiva a.s Hlohovec
/ odparovacia stanica dusíka/
SSM, a.s Strážske
/Minioceliareň/
TESLA Liptovský Hrádok
/odparovacia stanica dusíka/
CHEMES a.s Humenné
/odparovacia stanica dusíka/
PSI a.s Považská Bystrica
/metanolové hospodárstvo, odparovacia stanica N2/

Realizácie pre firmu: SIAD Slovakia spol s.r.o

WELNEA SK s.r.o Čačín
/odparovacia stanica oxidu uhličitého/
Hornonitrianske Bane a.s Prievidza
/odparovacia stanica dusíka a potrb. rozvod/
Smurfit KAPPA a.s Štúrovo
/odparovacia stanica kyslíka a potrb. rozvod/

Realizácie výroba, montáž, dodávka zdrojov, rozvodov a ukončovacích prvkov pre medicínske plyny s prejektovou dokumentáciou a legalizáciou

FN Nitra
/vonkajšie rozvody kyslíka, Infekčný pavilón, Psychiatrický pavilón, Neurologický pavilón, Detská JIS, Detské oddelenie/
Vojenská Nemocnica Bratislava
/rozšírenie rozvodov - rekonštrukcia, skúšky, legalizácia, spustenie do prevádzky/
NsP Žilina
/interný pavilón - rozšírenie rozvodov v lôžkových častiach Nová JIS/
NsP Bratislava Ružinov
/Mestská nemocnica Mickieviczova - zdroje a rozvody, Neurologická JIS/
SsÚSCH Banská Bystrica
/dodávka a montáž rozvodov medicínskych plynov a ich zdrojov, projektová dokumentácia odparovacej stanice kyslíka, kompletná legalizácia/
NsP Skalica
/rozšírenie rozvodov medicinálneho kyslíka, komplet dodávka
a montáž od projektu po zlegalizovanie zariadenia/
Vila Alexander Pieštany - špeciálne zdravotné stredisko
/zdroje a rozvody kyslíka, dusíka a oxidu uhličitého/
Vyšné Hágy
/rekonštrukcia a modernizácia špecializovanej nemocnice/
FNsP Nové Zámky
/modernizácia/
OAIM Nemocnica Poprad a.s.
/ prístavba, komplexná rekonštrukcia, technologická modernizácia operačných sál, centrálnej sterilizácie, oddelenia rádiológie/
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
/rekonštrukcia a modernizácia zariadenia zdravotnej starostlivosti/


Medimont spol. s.r.o.© 2012