Medimont spol. s.r.o

vznikla v roku 1992, disponuje 14 zamestnancami a zaoberá projektovaním, výrobou vyhradených technických zariadení, montážou medicinálnych, technických a vykurovacích plynov, plynových kotolní, výrobou poistných ventilov pre rôzne druhyplynov, i do výbušného prostredia, signalizačných zabezpečovacích skriniek pre kyslík a iné plyny, ako i dodávkou a montážou stropných tubusov, zdrojových mostov a osvetľovacích rámp s plynovými modulmi pre ARO, operačné sály a lôžkové časti nemocníc.

Kompletne dodá a zmontuje kompresorové vákuové stanice ako i odparovacie stanice pre rôzne plyny i s rozvodmi ukončenými vlastnými ukončovacími prvkami, klasické tlakové stanice plynovi s plnoautomatickými redukčnými panelmi pre nepretržité prevádzky, automatiky pre vysokovýkonné horáky rotačných pecí s kombináciou plyn, kyslík, tlakové stanice a rozvody čpavku,vysokotlaké a strednotlaké rozvody zemného plynu, metánu, propánu, butánu i z lineárneho polyetylénu ako i kompletné zemné práce, bytové plynoinštalácie, všetko dodávateľským spôsobom od projektu po spustenie prevádzky na kľúč.Medimont spol. s.r.o.© 2012